DISCLAIMER

© KOPPENKAST. Alle rechten voorbehouden.
Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van KOPPENKAST.
Het is niet toegestaan om teksten, beelden, lay-out, logo, software,... van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, voorafgaande, geschreven toestemming van de eigenaars Ed Herkes en Rombout Wachters. Of wij sturen MUUR!  ;-)