Theater Improvisatie

Workshops voor scholen, groeperingen, cultuurcentra,...

'Ons leven is een boeiend spel', vol mogelijkheden. We zijn soms verleerd het spel te spelen. Met impro zoeken we het ongedwongen spel. Ongedwongen, dicht bij onszelf. Al spelend voor elkaar leren we onze grenzen ontdekken, onze twijfels overwinnen, onze kracht inhouden, onze woede kanaliseren. Zalig toch om emoties te ventileren, te overdrijven, om te draaien!

We werken tussen verlegenheid en brutaliteit in. We zoeken naar fijnzinnigheid en ruimte voor elkaars sterkten. Alles is open. We spelen met taal, houding en beweging. In impro is er nooit wat fout. We geven geen theorie, geen papier, geen gestudeer, geen moetens. Veel mogens en goesting, veel spel. We beginnen met kleine oefeningen. Van traag naar snel, van groep naar alleen, van stil naar luid, van onzeker naar rechtuit. We eindigen met een sterke performance vanuit onzen buik, gelijk we zijn.

Een aangepast niveau wordt besproken met de organisator. - VOOR ALLE LEEFTIJDEN VANAF 12 JAAR.

FILMPJE

PRAKTISCHE INFO

TERUG